מחקרים שנערכו לאחרונה מראים שעד 70% מהיוזמות לשינוי ארגוני נכשלות. סיבה אחת לכך היא שהבעיות והאתגרים אתם מתמודדים ארגונים מורכבים כיום מאי פעם. סיבה שנייה, וחשובה יותר, היא שהמנהלים של רוב הארגונים אינם משתמשים באסטרטגיית להובלת שינוי, תוך מעורבות אישית גבוהה שלהם, במטרה להפחית את ההתנגדות ולשכנע את העובדים בצורך בשינוי.
ללא אסטרטגיות המערבות את העובדים בתהליך, ארגונים רבים אינם מצליחים להפיק את היתרונות שקיוו להגשים באמצעות השינוי. גרוע מכך, יוזמת שינוי שנכשלה עלולה לייצר מהלכים הפוכים כגון ירידה בתפוקה, מוראל נמוך, בזבוז זמן ובזבוז כסף.

מתודולוגית העבודה שלנו להובלה של שינויים בארגונים, בין אם מדובר בתהליכי מיזוג, שינוי ארגוני או הטמעת מערכות מידע, מסייעת לארגונים דוגמת - Merck, שטראוס גרופ, דוד לובינסקי ואחרים לנהל תהליכי שינוי בצורה אפקטיבית ומוצלחת

מתודולוגיה זו כוללת למידה מעמיקה של המציאות הארגונית, הכרת הצרכים והאתגרים שהארגון עסוק בהם, פיתוח יכולות המנהלים בחברה להובלת האנשים לביצועים תוך כדי השינוי, פיתוח יכולות להטמעת השינוי בצורה אפקטיבית.  

Share