ארגונים רבים משקיעים רבות פפיתוח והטמעת תפישת (שפה) מנהיגותית אחידה כחלק מה DNA והתרבות הארגונית.  בלאנצ'רד פיתוח "סיסטם מנהיגותי", המבוסס על התפישה המצבית, המאפשר לארגונים לחזק את המנהיגות הארגונית. "סיסטם" שנותן מענה ב 4 רמות - מנהיגות עצמית (Self Leadership), מנהיגות אישית, "אחד על אחד"  (Situational Leadership II), מנהיגות בצוות (Team Leadership) ועד הרמה של הובלה של ארגון (Organizational Leadership).

בשנים האחרונות ביצענו עשרות פרויקטים ארגוניים שמטרתם הייתה לפתח את היכולת המנהיגותית של מנהלים וארגונים. אחד הפרויקטים המובילים בתחום הינו סלקום, שבמהלך 5 שנים למעלה מ 400 מנהלים ועובדים מובילים עברו מסלול רב שנתי לפיתוח מנהיגות, שהתבסס על המנהיגות המצבית של בלאנצ'רד.  

 

               

Share