בלאנצ'רד ישראל מלווה ארגונים מגוונים מתעשיות שונות. המכנה המשותף הינו לקוחות שמבינים את החשיבות של השקעה בפיתוח ההון האנושי וההשפעה שלו על החוסן הארגוני.